Heldere tarieven
... en duidelijke afspraken geven vóóraf zekerheid

Valkering Groep werkt met een transparant tarievensysteem. We leggen alle gemaakte uren vast en voorzien de gemaakte uren altijd van een omschrijving. U ontvangt van ons altijd een urendeclaratie, zodat u kunt zien hoeveel uur we aan welke werkzaamheden hebben besteed. Zo kunt u altijd nagaan waarvoor u betaalt. Op basis van onze heldere tarieven maken we duidelijke afspraken met u. Zo heeft u van tevoren zekerheid over de te verwachten declaraties.

Overzichtelijke urenspecificatie

Op de urenspecificatie kunt u aan de vermelde initialen zien welke medewerker voor u heeft gewerkt. We geven aan hoeveel uren er aan een werkzaamheid is besteed en het tarief dat we hiervoor in rekening brengen. De verrichte werkzaamheden worden kort toegelicht in de rubriek ‘omschrijving’. U kunt ook zien op welke datum en in welke periode de uren zijn gemaakt.

Inzichtelijke facturatie

De facturatie gebeurt maandelijks of per geleverde dienst. De facturatiefrequentie spreken we op voorhand met elkaar af. De bedragen brengen we in rekening op basis van de werkelijk gewerkte uren. Blijkt een vooraf afgesproken budget te worden overschreden, dan nemen wij contact met u op.

Benieuwd naar onze dienstverlening? Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Meer weten?


Direct een offerte